instagram twitter tbb logo
Menüyü Görüntüle

Eğitim Videoları

Tarih Başlık Video Kaydı Sunum
19.06.2020

Geleceğin Çevre Avukatları Online Staj Eğitimi

-
04.06.2021 "RİO +29; Dünya Çevre Günü" Çevrimiçi Etkinliği-2021 -
GELECEĞİN ÇEVRE AVUKATLARI ÇEVRİMİÇİ EĞİTİM SERİSİ VİDEO KAYITLARI
Tarih Başlık Video Kaydı Sunum
30.04.2021 21.Yüzyılı ve Hukukun Geleceğini Anlamak ve Anlamlandırmakta Vazgeçilmez Bir Enstrüman Olarak Çevre Hukuku
Eğitmen: Avukat Gökhan Candoğan TBB Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Başkanı
-
21.05.2021 Çevreyi Kirletenin Haksız Fiil Sorumluluğu
Eğitmen: Doç.Dr. Başak Başoğlu, Piri Reis Üniversitesi Hukuk Fakültesi
-
28.05.2021 Çevre Hukuku Açısından Çevresel Etki Değerlendirilmesi
Eğitmen: Prof.Dr.Abdurrahman Saygılı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
-
11.06.2021 Sağlıklı Bir Çevrede Yaşam Hakkı Çerçevesinde Kent ve Planlama
Eğitmen: Av.Gökçe Bolat Mimarlar Odası Ankara Şubesi Hukuk Müşaviri
18.06.2021 Bir İdari İşlem Olarak Uygulamada ve Yargı Kararlarında ÇED
Eğitmen: Prof.Dr. Süheyla Suzan Gökalp Alıca Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
25.06.2021 İklim Değişikliği ve Karbonun Fiyatlandırılmasi
Eğitmen: Doç.Dr.İzzet Arı Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Enerji Ekonomisi ve Yönetim A.B.D
02.07.2021 Türkiye'de Çevresel Etki Değerlendirme Mekanizmasının 28 Yıllık Serüveni
Eğitmen: Dr.Seda Yurtcanlı Duymaz İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
09.07.2021 Uluslararası Çevre Hukuku Bakımından Marmara Denizi
Eğitmen: Prof.Dr.Nesrin Algan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
 
05.11.2021 Çevre Kirliliğinden Kaynaklı Sorumluluk Esasları-Ergene Nehri Örneğinde Tam Yargı Davaları
Eğitmen: Prof.Dr. Süheyla Suzan Gökalp Alıca, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi
12.11.2021 Avrupa Konseyi’nin Eylül 2021 Tarihli Tavsiye Kararı Çerçevesinde İklim Değişikliğinden Kaynaklı Hukuki Sorumluluk Davaları
Eğitmen: Doç. Dr. Başak Başoğlu, Piri Reis Üniversitesi Hukuk Fakültesi
19.11.2021 Paris Anlaşmasını İklim Adaleti Perspektifinden Değerlendirmek
Eğitmen: Doç. Dr. Yasemin Kaya, Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
26.11.2021 Çevre Hukukunun Genel İlkeleri
Eğitmen: Prof.Dr. Abdurrahman Saygılı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi