facebook facebook facebook
Menüyü Görüntüle

DANIŞMA KURULU ÜYELERİ

1  Prof.Dr.Doğanay TOLUNAY İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi
2 Prof.Dr.Cemal SAYDAM Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü
3 Prof.Dr.Tanay Sıdkı UYAR Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
4 Prof.Dr.Onur KARAHANOĞULLARI Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
5 Prof.Dr.Ali Murat ÖZDEMİR  Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
6 Doç.Dr.Süheyla Suzan GÖKALP ALICA  Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi
7  Doç.Dr.Ahmet GÜNEŞ Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesi
8 Dr.Zerrin SAVAŞAN  Selçuk Üniversitesi İktisadi VE İdari Bilimler Fakültesi
9 Dr.Dursun YILDIZ  Su Politikaları Derneği Hidropolitik Akademi Başkanı
10 Cem Orkun KIRAÇ  Su Altı Araştırmaları Derneği
11 Erhan ÖNCÜ  Ulaşım Plancısı (Şehir Y.Plancısı,Mimar )
12 Dr. Serhat ŞENSOY  Meteoroloji Genel Müdürlüğü
13 Arş.Gör.Özgem TUĞÇE GÜMÜŞ BOYACI  Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi
14 Arş.Gör.Kamile TÜRKOĞLU ÜSTÜN  Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi
15 Arş.Gör.Elif BAYDEMİR  Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi
16 Arş.Gör.Nazlı Kübra ÇELİK  Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi
17 Av.Nurten ÇAĞLAR YAKIŞ Ankara Barosu
18 Av.S.Begüm Feyzioğlu  Ankara Barosu