DANIŞMA KURULU ÜYELERİ
1 Prof.Dr.Nesrin ALGAN  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
2  Prof.Dr.Doğanay TOLUNAY İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi
3 Prof.Dr.Cemal SAYDAM Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü
4 Prof.Dr.Tanay Sıdkı UYAR Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
5 Prof.Dr.Onur KARAHANOĞULLARI Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
6 Prof.Dr.Ali Murat ÖZDEMİR  Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
7 Prof.Dr.Ruşen KELEŞ  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
8 Doç.Dr.Süheyla Suzan GÖKALP ALICA  Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi
9  Doç.Dr.Ahmet GÜNEŞ Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesi
10 Dr.Zerrin SAVAŞAN  Selçuk Üniversitesi İktisadi VE İdari Bilimler Fakültesi
11 Dr.Dursun YILDIZ  Su Politikaları Derneği Hidropolitik Akademi Başkanı
12 Dr.Nuran TALU Küresel Denge Derneği Başkanı
13 Cem Orkun KIRAÇ  Su Altı Araştırmaları Derneği
14 Erhan ÖNCÜ  Ulaşım Plancısı (Şehir Y.Plancısı,Mimar )
15 Serhat ŞENSOY  Meteoroloji Genel Müdürlüğü
16 Arş.Gör.Özgem TUĞÇE GÜMÜŞ BOYACI  Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi
17 Arş.Gör.Kamile TÜRKOĞLU ÜSTÜN  Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi
18 Arş.Gör.Gökçe KARALEZLİ  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
19 Arş.Gör.Elif BAYDEMİR  Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi
20 Arş.Gör.Nazlı Kübra ÇELİK  Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi
21 Av.Nurten ÇAĞLAR YAKIŞ Ankara Barosu
22 Av.S.Begüm Feyzioğlu  Ankara Barosu